عناوين مطالب سایت
خاطره هم.

کجاست جای رسیدن

یا عمادَ من لا عمادَ له...

شیرین بود..

کلاغ

آدم‌ها- ۱

یا چیزی شبیه این

احمق‌‌ها

چون او را دوست داریم :)

تولدت مبارک رفیق

خستگی..کهنگی..دلتنگی..بیهودگی...

راضیم ازش :)

اون رفیقه :)

هویجوری

خوبی از خودمونه...به خدا...

کوپن

شکل سقوطم..

پاییز..

این چند نفر

هر شرطی جز مرگ..

انسولین

چند تا بی ربط نمیدونم چند

چی؟ نمیدونم

درماندگی‌ها را نمیفهمی

تبلتم عزیزکم :)

:(

مثبت بیاندیشیم :)

تایرد

حکایت ما

در راستای پست قبل :)

دلهره

سال‌های دور از تحصیل!

ما را همه‌شب نمیبرد خواب...

تا زودتر از واقعه گویم گله‌ها را...

و به خدا....

بي‌رنگي

عجبا

خشت اول...

امروز..بعد از چهار سال

سالاری

.. سر گذر ندارد..

الکی الکی چهار سال گذشت..

...

با من صنما دل یک دله کن..

جراحی یک

چاره من کن..

هرچی آب میجستیم تشنگی گیرمون میومد

ما آمده بودیم ز چیزی نهراسیم

نصف پاییز رفتا..

:)

سحر

چه همه فعال شدن!

ایده دزدی از اون یارو

بچه نباشیم

دریا دریا دریا :)

فامیلیشو عوض کرده بود احتمالا :)

الف.میم.نون.دال.صاد.نون!

کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود

رعایت نمیکنن دیگه :/

صداش

کشف تازه

روی ماهش رو ببوسید

دور منو خط بکش، رژ لب و خط چش :))

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0034 ثانیه